UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

RSX vs. OMXS30 v. 50

00:00 / 11 december 2009 Article

Remium AB är ägare till aktieindexet Remium Small Cap Index Sweden (RSX). Syftet med RSX är att spegla marknadsutvecklingen av Small Cap-bolag noterade på Stockholmsbörsen, NGM, First North och Aktietorget.

Varje fredag publicerar vi en veckojämförelse (torsdag till torsdag) mellan RSX och OMXS30, vilket är ett index på Stockholmsbörsens 30 mest omsatta bolag. Detta gör vi för att ge en kontinuerligt uppdaterad bild av hur aktierna i de mindre bolagen presterar i jämförelse med de större.

  • FastPartner meddelade i  tisdags att bolaget möblerat om i fastighetsportföljen. Klicka här för en sammanfattning av nyheten.

  • AllTele meddelade i onsdags att bolaget inlett ett samarbete med Telia. Klicka här för en intervju kopplad till nyheten.

  • Neonet meddelade igår att bolaget reviderat sina finansiella mål. Klicka här för en sammanfattning av nyheten.