UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Oasmia - Inleder kliniska studier

00:00 / 9 december 2009 Article

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) meddelar i dag att Bolagets läkemedelskandidat Doxophos Vet är på väg in i kliniska studier efter lovande resultat från prekliniska studier. Det kliniska programmet planeras starta i början av 2010 och kommer att genomföras i EU och USA.

Doxophos Vet, som utvecklats av Oasmia, är en unik nanopartikelformulering av substansen doxorubicin (Adriamycin©). Idag används doxorubicin för behandling av bland annat bröstcancer, lymfom och lungcancer inom humanmedicin. Behandling med doxorubicin medför en överhängande risk att ge obotliga och i vissa fall dödliga hjärtskador, främst hjärtmuskelsjukdomen kardiomyopati, både i djur och i människa.

- Resultat från prekliniska studier med Doxophos Vet påvisar en mindre kardiotoxisk effekt än vid behandling med andra läkemedel innehållande motsvarande dos doxorubicin, säger Julian Aleksov, VD på Oasmia.

Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet