UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Nytt bolag - VBG Group

00:00 / 2 december 2009 Article

VBG GROUP:s affärsidé är att förvärva, äga och utveckla industriföretag med starka och diversifierade varumärken. Bolagets verksamhet är indelad i affärsområdena Ringfeder Power Transmission och VBG Group Truck Equipment vilka i sin tur omfattar ett antal olika varumärken som finns representerade världen över.

Klicka här för att läsa mer om bolagets verksamhet

Klicka här för att läsa Remiums Review på bolagets Q3-rapport

Klicka här för en videointervju med bolagets VD Anders Birgersson