UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Nytt bolag - Svedbergs

00:00 / 16 december 2009 Article

Svedbergs utvecklar, tillverkar och marknadsför badrumsprodukter. Bolagets vision är att täcka alla grundbehov en konsument har i badrummet. Svedbergs kontrollerar hela värdekedjan från design och produktion fram till försäljning till återförsäljare.

Klicka här för att läsa mer om bolagets verksamhet

Klicka här för att läsa Remiums Review på bolagets Q3-rapport

Klicka här för en intervju med bolagets VD Jörgen Ekdahl