UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Nytt bolag - MedCap

00:00 / 7 december 2009 Article

MedCap investerar i rörelsedrivande bolag i Life Science-sektorn. Bolaget har som mål att ha en portfölj med 5-10 bolag som ska ha potential att avkasta 20 procent årligen. Trots att bolaget kan beskrivas som Private Equity finns inga fondstrukturer vilket bland annat gör att det inte finns några förutbestämda innehavstider.

Klicka här för Remium Review på bolagets Q2-rapport

Klicka här för en videointervju med bolagets VD Karl Tobieson

Klicka här för historiska nyckeltal och prognoser