UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Neonet - Nytt finansiellt mål

00:00 / 10 december 2009 Article

Neonets styrelse har beslutat om ett nytt finansiellt mål för bolaget.Neonet ska år 2012 ha ett resultat före skatt om minst 250 miljonerkronor.

” Det finns stor potential i Neonets teknologierbjudande och det är enstyrka eftersom det är hög marginal på dessa tjänster. Vi bedömer attvåra licensintäkter åtminstone kommer att tredubblas på ett par årssikt och successivt täcka vår fasta kostnadsbas. Med stöd av ökadelicensintäkter står Neonet starkare och mer stabil även i en svagmarknad”, kommenterar Neonets VD Simon Nathanson.

Neonets nya mål ersätter bolagets tidigare mål om att Neonet senast2011 minst skulle ha fördubblat sina rörelseintäkter från 2007 års nivå(vilka uppgick till 689 msek) och nått ett resultat före skatt på cirka400 msek.

Klicka här för att läsa pressmeddelandet  i sin helhet.