UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Vitrolife - Förvärv leder till egen försäljning i Storbritannien och Irland

00:00 / 2 november 2009 Article

Vitrolife tar över marknadsföring och försäljning av fertilitetsmedier i egen regi i Storbritannien och Irland. ”Förvärvet ligger i linje med Vitrolifes strategi att verka med egen personal och egen ledning på de viktigaste marknaderna”, säger Magnus Nilsson, VD för Vitrolife.

IVF Ltd har sedan 2002 ansvarat för försäljning och distribution av Vitrolifes fertilitetsmedier i Storbritannien och Irland medan försäljning av instrumentprodukter, såsom nålar och pipetter, har skett i egen regi.

I Storbritannien genomförs årligen uppskattningsvis 50,000 IVF cykler där Vitrolifes produkter är relevanta. Marknadspotentialen för Vitrolifes produktsortiment i Storbritannien motsvarar 85-100 MSEK.

”Från och med 2 november 2009 kommer Vitrolife kunna erbjuda våra kunder ett i det närmaste komplett sortiment av produkter och service genom att tillhandahålla både odlingsmedia och instrument för IVF-behandling direkt från oss. Vitrolife vill tacka IVF Ltd och dess personal för åren av framgångsrikt och hängivet arbete de lagt ner på försäljning och kundsupport av våra produkter i Storbritannien”, säger Nils Sellbom, Marknads- och försäljningsdirektör för Vitrolife.