UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Trygga Hem - Genomför riktad NE (17,1 MSEK)

00:00 / 3 november 2009 Article

Trygga Hem Skandinavien AB (publ) genomför riktad nyemission som tillför Bolaget 17,1 MSEK. Bolagets styrelse har med stöd av bemyndigande genomfört en riktad nyemission av aktier uppgående till totalt 1 550 000 aktier. Teckningskursen bestämdes till 11,0 SEK per aktie vilket är en premie på aktuell marknadskurs.

Nyemissionen genomfördes efter NASDAQ OMX First North stängning den 2 november 2009 och riktades till en utvald grupp bestående av Lannebo Fonder, Didner & Gerge, Investering & Tryghed A/S, Jonas Hallberg och Jonas Gudmunds.

Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet

Klicka här för att läsa om bolagets affärsmodell

Klicka här för att läsa  Remium Review på bolagets Q3-rapport