UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Sagax - Förvärvar lagerfastighet (169 Mkr)

00:00 / 26 november 2009 Article

  • Sagax förvärvar en lager- och distributionsfastighet för 169 Mkr.
  • Fastigheten är belägen i en av Helsingforsområdets mest attraktiva delmarknader.
  • Fastigheten hyrs av det globala transport- och logistikföretaget DSV.
  • Den uthyrningsbara arean uppgår till 32 000 kvadratmeter.

Sagax har avtalat om förvärv av en lager- och distributionsfastighet i Helsingfors. Fastigheten omfattar 48 500 kvadratmeter markarea som innehas med äganderätt. På fastigheten finns tre byggnader som är uppförda 1990 och 2005. Den uthyrningsbara arean uppgår till 32 000 kvadratmeter och utgörs huvudsakligen av höglager. Under 2010 kommer Sagax att genomföra en tillbyggnad i form av ytterligare höglager.

Kommentar av David Mindus, verkställande direktör, Sagax:

- \"Det är en bra fastighet i ett attraktivt läge som är uthyrd till en solvent och långsiktig hyresgäst. Vi har därmed goda förhoppningar om att detta skall bli en bra investering.\"

Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet

Klicka här för att läsa Remium Review på bolagets Q3-rapport