UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

RSX vs. OMXS30 v. 48

00:00 / 27 november 2009 Article

Remium AB är ägare till aktieindexet Remium Small Cap Index Sweden (RSX). Syftet med RSX är att spegla marknadsutvecklingen av Small Cap-bolag noterade på Stockholmsbörsen, NGM, First North och Aktietorget.

Varje fredag publicerar vi en veckojämförelse (torsdag till torsdag) mellan RSX och OMXS30, vilket är ett index på Stockholmsbörsens 30 mest omsatta bolag. Detta gör vi för att ge en kontinuerligt uppdaterad bild av hur aktierna i de mindre bolagen presterar i jämförelse med de större.

  • Två av de bevakade bolagen på Introduce.se; Systemair och OPUS Prodox presenterade igår sina senaste kvartalsrapporter. Klicka på respektive bolagsnamn för att komma till en färsk Remium Review.

  • Accelerator Nordic som just nu genomför en nyemission släppte under veckan sitt emissionsprospekt. För att ta del av prospektet kan du klicka här.

  • Megacon meddelade under veckan att bolaget kommer att avnoteras från NGM innan årsskiftet till följd av av den begränsade likviditeten i bolagets aktier till följd av Mannerheim Invest budpliktsbud.