UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Oasmia - Genomför riktad NE

00:00 / 5 november 2009 Article

Styrelsen i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) har idag, med stöd av det bemyndigande som erhölls på årsstämman den 25 september 2009, fattat beslut om att genomföra en riktad nyemission om 1 720 000 aktier. Emissionen riktas till en begränsad krets institutionella aktörer och andra större investerare. Teckningskursen uppgår till 25 SEK per aktie. Vid full teckning i emissionen tillförs bolaget 43 000 000 SEK före emissionskostnader.

Efter nyemissionen kommer antalet aktier vid fullteckning att uppgå till 37 612 858 och aktiekapitalet till 3 761 285,80 SEK. De nya aktierna motsvarar vid fullteckning ca 4,5 % av aktiekapitalet och rösterna i Oasmia.

Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet