UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Nytt bolag - Tethys Oil

00:00 / 27 november 2009 Article

Tethys Oil investerar i licenser i områden där det finns konstaterade fyndigheter som inte undersökts fullt ut med modern teknik. Processen från prospektering till produktion innehåller många faser vilka ofta är riskabla, dyra och långa. Bolaget gynnas av ett högt oljepris, men ett lågt oljepris innebär inte bara nackdelar.

Klicka här för att läsa mer om bolagets verksamhet

Klicka här för att läsa Remiums Review på bolagets Q3-rapport

Klicka här för en intervju med bolagets VD Magnus Nordin