UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Nytt bolag - Systemair

00:00 / 12 november 2009 Article

Systemair utvecklar, tillverkar och marknadsför ventilationsprodukter världen över. Bolaget har även en uttalad förvärvsstrategi och stor erfarenhet av hur förvärv ska genomföras. Systemair anser det vara viktigt att ligga i framkant produktionstekniskt och gör därför nya investeringar kontinuerligt.

Klicka här för att läsa mer om bolagets verksamhet

Klicka här för att  läsa Remiums Review på bolagets Q1-rapport

Klicka här för en intervju med bolagets VD Gerald Engström