UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Vitrolife - Utökat samarbete kring stamceller

00:00 / 8 oktober 2009 Article

Vitrolife har ingått ett nytt 3 årigt samarbetsavtal med Cellartis AB kring utveckling av nya produkter för odling, hantering och differentiering av stamceller. Avtalet utvidgar det tidigare samarbetet mellan bolagen.

\"Stamcellsområdet är under stark tillväxt inte minst sedan president Obama hävde förbudet mot att forska kring vissa stamcellslinjer, säger Tony Winslöf,” chef för affärsutveckling på Vitrolife. Samarbetet med Cellartis ligger rätt i tiden för att utveckla morgondagens stamcellsprodukter som möter framtidens vetenskapliga, regulatoriska och kommersiella krav.

\"Cellartis är ett världsledande företag avseende kompetens inom framförallt pluripotenta stamceller, och som sådant en värdefull resurs när det gäller att få fram rätt produkter till en snabbväxande marknad,” säger Magnus Nilsson, VD för Vitrolife, som vidare påpekar att \"stamcellsodling är svårt och både Vitrolife och Cellartis har lång erfarenhet av att optimera odlingsmiljöer för känsliga celler.\"

Avtalets finansiella omfattning kommer ej att offentliggöras.

Klicka här för mer information om Vitrolifes verksamhet

Klicka här för en dagsfärsk teknisk analys av bolagets aktie