UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Sagax - Hyr ut 6300 kvadratmeter

00:00 / 9 oktober 2009 Article

Sagax har 2009-10-09 tecknat hyresavtal med Luthman Scandinavia AB avseende uthyrning av 6 300 kvadratmeter lager- och kontorslokaler i fastigheten Söderbymalm 7:49 i Haninge. Uthyrningen omfattar 90 % av fastighetens totala uthyrningsbara area och utgörs av lokaler som kommer att tomställas när den nuvarande hyresgästen avflyttar i slutet av 2009. I samband med nyuthyrningen kommer Sagax att genomföra en uppgradering och anpassning av lokalerna inför inflyttningen under andra kvartalet 2010. Hyresavtalet har en löptid om 5 år.

Kommentar av David Mindus, verkställande direktör, Sagax:

- \"Trots att hyresmarknaden försvagats under det senaste året märker vi ett fortsatt intresse för våra lager- och produktionslokaler i Stockholm. Denna lokal hyrdes exempelvis ut på nytt innan den blivit vakant. Hyresnivån är oförändrad mot tidigare hyresgäst. Hyresnivån är generellt sett stabil för vårt segment, lager- och industrifastigheter.\"

Klicka här för Remium Review på Sagax Q2-rapport