UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

RSX vs. OMXS30 v. 43

00:00 / 23 oktober 2009 Article

Remium AB är ägare till aktieindexet Remium Small Cap Index Sweden (RSX). Syftet med RSX är att spegla marknadsutvecklingen av Small Cap-bolag noterade på Stockholmsbörsen, NGM, First North och Aktietorget.

Varje fredag publicerar vi en veckojämförelse (torsdag till torsdag) mellan RSX och OMXS30, vilket är ett index på Stockholmsbörsens 30 mest omsatta bolag. Detta gör vi för att ge en kontinuerligt uppdaterad bild av hur aktierna i de mindre bolagen presterar i jämförelse med de större.

  • Addnode meddelade i tisdags att dotterbolaget Ida Infront har tecknat ett avtal medRikspolisstyrelsen värt cirka 14 MSEK.

  • Oasmia meddelade i onsdags att bolaget framgångsrikt avslutat en patientrekrytering av totalt 243 hundar tillden avslutande fas III-studien.

  • OPUS meddelade igår att bolaget vunnit ett nytt kontrakt för drift av bilprovning i Alaska.