UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

RSX vs. OMXS30 v. 42

00:00 / 16 oktober 2009 Article

Remium AB är ägare till aktieindexet Remium Small Cap Index Sweden (RSX). Syftet med RSX är att spegla marknadsutvecklingen av Small Cap-bolag noterade på Stockholmsbörsen, NGM, First North och Aktietorget.

Varje fredag publicerar vi en veckojämförelse (torsdag till torsdag) mellan RSX och OMXS30, vilket är ett index på Stockholmsbörsens 30 mest omsatta bolag. Detta gör vi för att ge en kontinuerligt uppdaterad bild av hur aktierna i de mindre bolagen presterar i jämförelse med de större.

  • Mätt sedan årsskiftet ligger Remium Small Cap Index (RSX) fortfarande i täten men den senaste veckan har de större bolagen dragit ifrån nämnvärt. Detta är ett mönster som ofta uppkommer i marknaden. De större bolagen stiger först varefter de lite mindre sedan följer efter.

  • Swedol meddelade igår att man trots det tuffa konjunkturläget öppnar en ny butik i Skövde. Klicka här för att läsa pressmeddelandet i  sin helhet.

  • Elos dotterbolag Elos Fixturlaser meddelande i början av veckan att man lanserat två nya produkter på den Tekniska Mässan i Stockholm. Klicka här för en intervju där VD Göran Brorsson pratar om Elos Fixturlasers globala marknadsposition.