UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

PA Resources - Produktionsrapport Q3

00:00 / 9 oktober 2009 Article

Denna rapport är en preliminär sammanfattning av PA Resources-koncernens totala produktion och försäljning av råolja under tredje kvartalet 2009.

Produktion av råolja

  • Total brutto oljeproduktion: 1 244 600 fat
  • Genomsnittlig brutto oljeproduktion per dag: 13 500 fat per dag
  • Ackumulerad brutto oljeproduktion januari till september: 2 847 500 fat
  • Försäljning av olja (exkl. royalty): 730 600 fat
  • Genomsnittligt försäljningspris: 64,52 USD per fat

Kommentarer

  • Produktionen på Azuritefältet i Republiken Kongo påbörjades den 10 augusti 2009.
  • Oljan produceras på sju oljefält i två regioner; Tunisien i Nordafrika och Republiken Kongo i Västafrika.
  • Den första försäljningen av olja från Azuritefältet äger rum under andra veckan i oktober.
  • Produktionsnivån översteg 15 000 fat brutto per dag vid slutet av tredje kvartalet.
  • Produktionsprognosen är oförändrad - den genomsnittliga produktionen under 2009 förväntas uppgå till mellan 11 000 och 14 000 fat oljeekvivalenter per dag.