UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

OPUS - Systech vinner nytt kontrakt i Alaska

00:00 / 22 oktober 2009 Article

Opus Prodox AB (publ) meddelar idag att bolagets helägda dotterbolag, SysTechInternational LLC, tilldelats ett kontrakt av Anchorage Municipality, Department of Health and Human Services, att förvalta och driva stadens officiella bilprovningsanläggning för specialiserade tester. 

SysTech vann kontraktet i en konkurrensutsatt upphandling. Kontraktet löper om två år plus tre eventuella förlängningar om ett år vardera.

Ordervärdet offentliggörs inte på grund av konkurrensskäl. Kontraktet utlöser
ingen tilläggsköpeskilling till säljarna av SysTech.

- Vi är stolta över att ha valts ut som det vinnande anbudet i att driva den
officiella bilprovningsanläggningen för specialiserade tester i kommunen
Anchorage,
säger Lothar Geilen, VD för SysTech.

Klicka här för att läsa pressmeddelandet i sin helhet.