UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Oasmia - Patientrekryteringen avslutad

00:00 / 21 oktober 2009 Article

Oasmia Pharceutical AB (publ), som är noterat på NGM Equity, meddelar i dag att bolaget har framgångsrikt avslutat en patientrekrytering av totalt 243 hundar till den avslutande fas III-studien, i syfte att undersöka säkerheten och effektiviteten hos företagets läkmedelskandidat inom veterinärmedicin, Paccal® Vet.

- Vi är oerhört nöjda med hur studien har förflutit och att så många olika veterinäronkologer har deltagit. Denna milstolpe tar oss ytterligare ett steg närmare att visa potentialen hos Paccal® Vet för behandling av hundar med cancer, kommenterar Dr Tony Rusk, Vice VD med ansvar för kliniska prövningar hos Animal Clinical Investigation, LLC, som ansvarat för prövningen i USA.

- Oasmia är väldigt stolta att Paccal® Vet, ett cellgift innehållande den kända substansen paklitaxel, som visat sig väldig effektiv för behandling av cancer i människor, är på väg att godkännas för den veterinärmedicinska marknaden. Vi gläds åt de tidiga resultaten från studien och ser nu fram emot att sammanställa dem och skicka till berörda myndigheter, säger Dr Henrik von Euler, Leg. Vet och medicinskt ansvarig på Oasmia.

Paccal® Vet har tidigare fått en MUMS-designering och \"Expedited Review\"-status hos de amerikanska myndigheterna FDA (Food and Drug Administration), vilket betyder att Oasmia kan ansöka om s k \"villkorat godkännande\" innan all effektdata samlats in, samtidigt som alla granskningstider hos myndigheten är halverade. Efter godkännande är dessutom produkten skyddad mot direkt generisk konkurrens i sju år.

Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet där du kan fördjupa dig mer i läkemedelskandidaten Paccal® Vet

Klicka här för en intervju med bolagets VD Julian Aleksov med fler ekonomiska förutsättningar för  Paccal® Vet