UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Nytt bolag - Novestra

00:00 / 14 oktober 2009 Article


Novestra är ett investmentbolag som framförallt investerar i onoterade bolag, men i en del fall även i noterade bolag. Bolaget har en uttalad strategi om att vara en aktiv ägare med inflytande i portföljbolagens operativa verksamheter. Novestra har i dagsläget inget majoritetsägande i något av portföljbolagen.

Klicka här för mer information om Novestras verksamhet

Klicka här för Remium Review på bolagets Q2-rapport

Klicka här för en videointervju med VD Johan Heijbel