UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Nytt bolag - Empire

00:00 / 26 oktober 2009 Article

Empire är ett försäljnings- och distributionsföretag inom hem- och hushållsprodukter. Bolagets verksamhet är uppdelad i tre produktområden vilka är dryckesmaskiner, hårvårdsprodukter samt hushållsmaskiner. Största delen av försäljningen går till större el-handelskedjor samt till matvaruhandeln.

Klicka här för mer information om bolagets verksamhet

Klicka här för en nyckeltalsöversikt, även på kvartalsbasis

Klicka här för en intervju med bolagets VD Per Björkman