UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Nytt bolag - Bringwell

00:00 / 20 oktober 2009 Article

Bringwell är verksamma på den nordiska marknaden för egenvårdsprodukter. Bolaget är aktiva i hela värdekedjan - från produktion till marknadsföring och försäljning. På grund av produkternas karaktär som varken renodlade läkemedel eller vanliga livsmedel blir distributionsmöjligheterna stora. Ett exempel på en av Bringwells största produkter är Kan Jang.

Klicka här för att se över Bringwells nyckeltal

Klicka här för en intervju med bolagets VD David Rönnberg