UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Indutrade - Förvärv inom medicinteknik

00:00 / 5 oktober 2009 Article

Indutrades dotterbolag EssMed AB har tecknat avtal med Sefo Consulting AB om förvärv av verksamheten Optikprodukter med en årsomsättning om ca 6 mkr.Verksamheten omfattar instrument, produkter och service för optiker, ögonläkare och ögonsjukhus. Produkterna kommer från ledande japanska, amerikanska och europeiska tillverkare.

Efter förvärvet av EssMed AB och Brinch AS är detta Indutrades tredje förvärv inom det här segmentet.Organisatoriskt kommer verksamheten att ingå i affärsområdet Industrial Components som 2008 hade en nettoomsättning på 1 401 mkr.Förvärvet bedöms ha en marginell positiv påverkan på Indutrades resultat per aktie.

Klicka för att höra Indutrades VD Johnny Alvarsson svara på frågor om förvärvsmöjligheter i dagens marknadsklimat samt nyckelfaktorerna till att vara en god förvärvare