UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Aqeri - Stororder från telekomföretag

00:00 / 6 oktober 2009 Article

Stororder till Aqeri från internationellt telekomföretag

Aqeri har erhållit order på ett större antal industridatorer från ett ledande telekomföretag. Datorerna skall användas i företagets testsystem vid olika fabriksenheter world wide. Leveranserna ingår i ett treårsavtal som tecknades mellan företagen för ett år sedan. De nu aktuella volymleveranser kommer att ske under innevarande samt nästkommande kvartal.Ordervärdet är 4,3 MSEK.

Aqeri vann avtalet tack vare hög kvalitet och stor flexibilitet inför kundens specifika behov. Aqeris utrustning är dokumenterat tåliga, bl a uppfylls de hårda krav som ställs inom telekom avseende EMC (elektromagnetisk strålning).