UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

AllTele förvärvar Kramnet

00:00 / 6 oktober 2009 Article

AllTele och Kramfors Mediateknik Aktiebolag har träffat överenskommelse om förvärv av Kramnet i Kramfors AB.

Etableringen i Kramfors innebär att AllTele tar över befintligpersonal och kommer dessutom omgående att nyrekrytera ett tiotaltjänster främst inom försäljning och support för TV-satsningen.

- För AllTeles del innebär förvärvet inte bara övertagande av närmare10.000 befintliga kunder inom Internet, IP-Telefoni och TV utan också,i ett fortsatt nära samarbete med Mediateknik, omgående tillgång tillmycket hög kompetens inom TV-området som vi länge sökt en lösning på,säger AllTeles VD Ola Norberg .

Klicka här för att läsa pressmeddelandet i sin helhet.