UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Affärsstrategerna - VD lägger bud

00:00 / 1 oktober 2009 Article

(SIX) Strategisk Holding Sverige lägger ett bud påAffärsstrategerna. Strategisk Holding kontrolleras avClaes-Göran Fridh, som även är VD, grundare och huvudägare iAffärsstrategerna.Det framgår av ett pressmeddelande.Affärsstrategerna är ett venture capital-bolag som investerar primärt i Life Science och IT. Därutöver förvärvar Affärsstrategerna lönsamma, mogna företag i stabila branscher.Affärsstrategerna har som uttalat mål att avyttra sina innehavefter 3-5 år, antingen via försäljning till branschbolag eller iform av börsnotering. Affärsstrategernas investeringsportföljbestår av nio bolag i dagsläget.

Claes-Göran Fridh bedömer att Affärsstrategerna i sinframtida utveckling och mot bakgrund av rådande omvärldsförutsättningar långsiktigt kan tillvarata sin kapacitet bättre som ett onoterat bolag.Utan krav på kortsiktiga finansiella prestationer gesAffärsstrategerna bäst förutsättningar att fokusera på att långsiktigt utveckla bolaget och tillvarata den underliggandemarknadspotentialen för dess portföljbolag, skriver bolaget.Vidare framhåller budgivaren att handelsvolymen iAffärsstrategernas aktie är låg, varför Strategisk Holdingbedömer att de kostnader och krav som en börsnotering innebärinte är skäliga i förhållande till bolagets storlek.Affärsstrategerna anses därför ha bättre förutsättningar attlångsiktigt utvecklas som ett ägarlett onoterat företag.