UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Addnode - Tar order på 14 MSEK

00:00 / 20 oktober 2009 Article

Addnodes dotterbolag Ida Infront har tecknat ett avtal medRikspolisstyrelsen. Avtalet omfattar nyutveckling och förvaltning avärendehanteringssystemet hos Statens kriminaltekniska laboratorium(SKL). Ordern är värd cirka 14 MSEK och leverans kommer att ske under2009 och 2010.

- Rikspolisstyrelsen är en kund med mycket högt ställda krav på gradenav IT-stöd för sin verksamhetskritiska informationshantering. Det äroerhört tillfredställande att vi kan tillhandahålla rätt IT-stöd så attde kan leva upp till sina åtaganden. Ordern är ett resultat av enlångsiktig relation med SKL och en kvittens på vår förmåga attkostnadseffektivt leverera och förvalta ärendehanterings- ochkommunikationslösningar, säger Stefan Jonegård, VD på Ida Infront.

Klicka här för att läsa pressmeddelandet i sin helhet

Klicka här för mer information om Addnodes verksamhet