UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

2Entertain - Diskussioner om förvärv av Wallmans Nöjen

00:00 / 2 oktober 2009 Article

Styrelsen i 2Entertain AB (publ), en av Nordens största producenter inom upplevelseindustrin, för långtgående diskussioner om förvärv och samgående med Wallmans Nöjen AB (publ).

– 2Entertain, letar i linje med sin tillväxtstrategi, efter förvärvsobjekt. Wallmans och 2Entertain kompletterar varandra, både verksamhetsmässigt och företagskulturellt. Diskussioner förs mellan parterna men ingen tidsplan eller detaljer kan kommuniceras i dagsläget varför ytterligare information kommer att offentliggöras så snart något konkretiseras. 2Entertain har som mål att skapa en ledande och ännu starkare aktör på den nordiska marknaden inom upplevelseindustrin, säger Robert Mesterton, styrelseordförande 2Entertain.

Klicka för att läsa Remium Review på bolagets Q2-rapport

Klicka för att titta på nyckeltalen och räkna på aktiekursen